Nizamiyyah Publications

Solusi Islam Buat Para Pemuda

$14

Author: Asy-Syahid Dr. Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti

Pages: 89

Dalam kehidupan manusia, golongan belia adalah kumpulan tenaga dan daya yang bercita-cita tinggi. Sekiranya tenaga tersebut digunakan ke arah kebaikan dan kejujuran, maka umat Islam keseluruhannya akan memiliki kumpulan tenaga besar yang sangat baik. Sebaliknya, sekiranya tenaga tersebut dibiarkan bergerak ke arah penyelewengan dan kejahatan, maka umat Islam keseluruhannya akan menghasilkan kumpulan tenaga yang keji dan terkutuk.

 

Buku ini akan berbincang mengenai permasalahan golongan pemuda dan belia, dengan menilai permasalahan mereka serta memberikan jalan keluar kepada mereka merupakan suatu topik perbincangan yang sangat penting dan perlu dikaji secara tuntas dan jujur.

You may also like

Recently viewed