Khazanah Fathaniyah

Sulam al-Nirain | سلم النرين

$12

Author: Haji Muhd Mansur Bin Abdul Hamid Al-Batawi

Type: Paperback

Membicarakan ilmu falakiyah. Pada muqaddimah dinyatakan tentang gerhana bulan menurut pandangan Zanji as-Sulthan Olung Bik as-Samarkandi. Karangan ini adalah kelanjutan perbicaran dari ayah beliau al-Imam ‘Abdul Hamid bin Muhammad Damiri al-Batawi merupakan taqrir karangan guru ayah itu, ialah al-‘Allamah asy-Syeikh ‘Abdur-Rahman bin Ahmad al-Mashri.

 

You may also like

Recently viewed