Perpustakaan Negara Malaysia

Sumber Historiografi Alam Melayu: Koleksi Peribadi John Bastin (Kulit Keras)

$52

Author: 

Tatiana Denisova

Type: Hardcover

Pages: 593

Koleski John Bastin yang diperolehi pada tahun 1995 adalah kumpulan buku tentang alam Melayu yang amat menarik dan bernilai tinggi yang tersimpan di Perpustakaan Negara Malaysia. Koleksi ini mengandungi 3071 judul yang menjadi sumber sejarah dan historiografi yang komprehensif dan amat penting sebagai satu kesatuan dalam membantu kita memahami sejarah dan tamadun Alam Melayu dan juga historiografi kajian Alam Melayu di seluruh dunia.

You may also like

Recently viewed