Qaf Media

Syarah al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh

$15

Memahami Kaidah Asasi Hukum Islam

Author: Imam Haramain al-Juwaini, Imam Jalaludin al-Mahali

Pages: 247

Type: Hardcover

Al-Waraqat merupakan kitab dasar ilmu Ushul Fiqh yang dikarang ulam kenamaan mazhab Syafiiyah, Imam Haramain al-Juwaini (478H). Kitab penting ini diulas Jalaludin al-Mahali (864H). Ulasannya istimewa kerana cukup ringkas sehingga tidak menghilangkan maksud penulis al-Waraqat yang ingin mudah difahami pembacanya. Kitab ini diterjemah oleh antara ulama Indonesia yang pakar dalam bidang Ushul Fiqh - K.H Afifuddin Muhajir.

You may also like

Recently viewed