Khazanah Fathaniyah

Ta’lim Al-Muta’allim Al-Jawi

$10

Author: Haji Ahmad bin Haji Qasim alMalakwi

Type: Paperback

Pages: 63

Terjemahan kitab Ta’limul Muta’allim bahasa arab karangan Syeikh Zarnuji. Pada muqaddimah penterjemah menjelaska bahawa dalam tahun 1345 H beliau belajar kitab bahasa Arab itu di Makkah al-Mukarramah dalam malis pengajian Syeikh Muhammad Mukhtar bin ‘Atharid Bogor.

You may also like

Recently viewed