CASIS & HAKIM

Tarikh Sebenar Batu Bersurat Terengganu (Cetakan Kedua)

$17

Author: Syed Muhammad Naquib al-Attas
Translator: Muhammad Zainiy Uthman
Type: Paperback
Pages: 121

Buku ini merupakan terjemahan kepada karya Tan Sri Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas yang berjudul 'The Correct Date Of The Terengganu Inscription'. Terjemahan ini telah diusahakan oleh Prof Muhammad Zainiy Uthman.

Kepentingan Batu Bersurat Terengganu bertitik-tolak dari kesahihan tarikh yang terpahat pada muka A. dan kesahihan tarikh itu telah ditetapkan sebagai sah dan terbukti pada 4 Rajab 702 Hijrah bersamaan 22 Februari 1303 yang merupakan satu penemuan penting dan bersejarah oleh Tan Sri Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas.

 Beliau sekaligus menyangkal shak wasangka pakar-pakar Barat pengkaji awal Batu ini yang telah menebar jala keraguan ke atas tarikh terpahat itu. Dengan hujah-hujah berdasarkan kaedah penulisan khat, falak, budaya orang Islam dan pemikiran saintifik melalui pemerhatian 'ilmiah, beliau telah menghancurkan keraguan yang telah ditebarkan ke atas tarikh terpahat itu.

You may also like

Recently viewed