Rihla Media

Terjemah Dan Syarah Kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah

$17

Author: 

Penterjemah: Rizky Febrian al-Banjary

Type: Paperback

Pages: 134

Kitab al-Muqaddimah al-Jazariyyah karya Imam Muhammad al-Jazarī ini merupakan salah satu karya utama di dalam disiplin ilmu Tajwid. Kitab ini merangkumi beberapa bab ilmu Tajwid yang dijelaskan secara mudah dan sistematik; bermula dengan penjelasan sifat dan makhraj huruf-huruf di dalam al-Qur’ān, beberapa asas ilmu Tajwid hingga pembahasan yang berkaitan dengan penulisan perkataan di dalam rasm uthmani. Kepentingan karya ini berbanding karya-karya yang lain terletak pada penjelasannya yang amat ringkas dan mudah difahami, dirangkai dalam bait-bait syair yang indah dan penuh makna, sehingga sesuai untuk golongan yang baru mahu memulakan perjalanan intelektual mereka dalam tradisi ini.

You may also like

Recently viewed