Rihla Media

Tuhfat Al-Atfal: Matan Asasi Ilmu Tajwid

$14

Author: 
Syeikh Sulaymān al-Jamzūrī
Translator: Rizky Febrian

Type: Paperback

Pages: 133

Karya terjemahan ini merujuk kepada kitab yang bertajuk Tūhfat al-Aṭfāl yang ditulis oleh Syeikh Sulaymān al-Jamzūrī. Manakala penjelasan terhadap bait-bait syair di dalamnya merujuk kepada dan mengambil manfaat daripada beberapa syarah terhadap kitab tersebut, seperti Fatḥ al-Aqfāl bi Syarḥ Tuḥfat al-Aṭfāl oleh Sulaymān al-Jamzūrī, Fayḍ al-Raḥmān bi mā fī Tuḥfat al-Aṭfāl min Aḥkām karya Aḥmad ‘Abdul Ḥalīm dan Minḥat Dhī al-Jalāl fī Syarḥ Tuhfat al-Aṭfāl karya ‘Alī Muḥammad al-Ḍabā‘.


Kitab Tūhfat al-Aṭfāl ditulis oleh Syeikh Sulaymān bin Ḥasan bin Muḥammad al-Jamzūrī. Nama “al-Jamzūrī” dinisbatkan kepada salah satu nama kampung yang bernama “Jamzūr” di kawasan Ṭanṭā, Mesir. Beliau dilahirkan pada bulan Rabī‘al-Awwal pada tahun 1160-an H. Selama hidupnya, beliau mengambil ilmu dari ramai ulama, termasuk Syekh Nūruddīn al-Mīhī dalam bidang ilmu tajwid dan qirā’ah. Beliau merupakan seorang ulama bermazhab Syafi‘ī (dalam fekah) dan Ahli Sunnah wal Jama‘ah atau Sunnī (dalam akidah)

You may also like

Recently viewed