UKM

Ulama Besar Dari Patani

$19.50

Author: Ahmad Fathy al-Fatani

Type: Paperback

Pages: 308

Ulama Besar dari Patani mengandungi sejumlah 40 tarajum ulama besar negeri Patani dalam rentang waktu antara penghujung abad ke-18 hingga penghujung abad ke-20.

BAHAGIAN I: TARAJUM LENGKAP 15 ORANG ULAMA

Bab 1 Sheikh Daud al-Fatani (1769-1847)
Bab 2 Syeikh Nik Dir Patani (+1829-98)
Bab 3 Syeikh Wan Ahmad al-Fatani (1856-1908)
Bab 4 Tuan Minal (1820-an-1913)
Bab 5 Syeikh Nik Mat Kecik Patani (1844-1915)
Bab 6 Tok Senggora (1850-an-1930)
Bab 7 Tok Kelaba (1863-1948)
Bab 8 Haji Abdul Majid Embong (1898-1953)
Bab 9 Tuan Guru Haji Sulong (1895-1954)
Bab 10 Tok Bermin (1874-1957)
Bab 11 Pak Da ‘El Patani (1882-1965)
Bab 12 Haji Hasan Mak Enggol (1896-1969)
Bab 13 Tok Guru Dala (1898-1975)
Bab 14 Haji Abdullah Bendang Kebun (1912-91)
Bab 15 Haji Ahmad al-Fusani (1902-1996)

BAHAGIAN II: TARAJUM RINGKAS 25 ORANG ULAMA

1. Syeikh Abdul Rahman Pauh Bok (1780 an)
2. Syeikh Abdul Kadir Bukit Bayas (1864)
3. Tuan Hasan Besut (1864)
4. Tok Syeikh Duyung (1889)
5. Syeikh Muhamad Saleh bin Zainal Abidin al-Fatani (1891)
6. Tok Bendang Daya (1895)
7. Syeikh Wan Muhamad Zain bin Wan Mustapha al-Fatani (1908)
8. Tok Syeikh Jarum (1911)
Tok Gudang (1915)
10. Tok Chaok (1921)
11. Pak Cu Yeh Tok Raja Haji (1935)
12. Syeikh Wan Daud bin Wan Mustafa al-Fatani (1936)
13. Syeikh Daud bin Ismail al-Fatani (1936)
14. Tok Balur (1942)
15. Syeikh Muhamad Nur bin Muhamad al-Fatani (1944)
16. Tok Jakar (1944)
17. Haji Abdullah Bendang Gucil (19467)
18. Tok Duku (1947)
19. Haji Ismail Cik Dol (1948)
20. Tok Yaman (1956)
21. Tengku Mahmud Zuhdi al-Fatani (1956)
22. Tok Lata (1956)
23. Haji Ahmad Palwan (1958)
24. Pak Cu Him Gajah Mati (1968)
25. Ayah Dir Sekam (1991)
Penutup
Khatimah

Bibliografi
Indeks

You may also like

Recently viewed