IBDE

Imam al-Ghazali: Hayat & Jasa Ilmuwan Ulung

$31

Author: W. Montgomerry Watt

Pages200

Type: Hardback

Kehidupan sewaktu kecilnya agak samar tetapi beliau kemudian mekar sebagai ilmuwan besar dunia. Baik di Barat mahupun dunia Islam, sumbangannya yang mencakupi pelbagai bidang ilmu melayakkan Imam al-Ghazālī digelar Hujjatul Islam. Pelbagai karyanya masih dibaca dan dikaji sehingga ke hari ini, terutama kitab Ihya Ulumuddin yang isinya mencakupi segenap bidang kehidupan beragama. Buku ini akan membuka mata pembaca terhadap segala daya dan keringat yang ditumpahkan al-Ghazālī dalam menuntun manusia kembali kepada landasan hidup yang benar.

You may also like

Recently viewed