ABIM

Wanita: Hak dan Kewajibannya Menurut Islam

$12

Author: Dr. Hind Shalabi

Type: Paperback

Pages: 32

 

Karya ini merupakan buah fikiran Dr. Hind Shalabi, seorang ulama perempuan Tunisia kontemporari, yang membahaskan tentang hakikat wanita, hak wanita, dan tanggungjawab yang ditugaskan syari’at Islam kepada wanita. Beliau menggunakan pendekatan wasati di dalam membahaskan isu-isu tersebut, dengan berwaspada menjauhi paradigma patriarki yang zalim, dan dalam masa yang sama membantah pentafsiran feminisme radikal terhadap hak wanita. Buku ini wajar ditelaah oleh setiap muslimah selaku panduan dan rujukan dalam memahami erti menjadi muslimah hakiki di zaman moden ini.

You may also like

Recently viewed