Kafilah Buku

Warisan Keilmuan Ulama Alam Melayu

$32

Author: Ahmad Fauzi Ilyas

Pages: 478


Buku ini menawarkan data yang kaya dan baharu berkenaan khazanah keilmuan Islam di Alam Melayu, yang sebahagiannya belum tersentuh oleh para pengkaji dan penyelidik. Di dalam karya ini, Ahmad Fauzi Ilyas membincangkan 31 tokoh ulama yang memainkan peranan penting dalam menyuburkan budaya ilmu di Alam Melayu –– yang sebahagian namanya belum kenali –– berserta karya-karya yang dihasilkan sebagai interaksi nyata pemikiran mereka dengan lingkungan kehidupannya. Karya-karya tersebut menyajikan perkara yang diperlukan oleh masyarakat ketika itu, serta merakamkan hasil penilaian mereka terhadap sesebuah pandangan dalam bentuk perbincangan dan perdebatan, yang akhirnya menjadi sifat dan ciri keislaman di Alam Melayu itu sendiri.Bahkan, terkadang karya yang dihasilkan itu berupa jawapan atau bantahan terhadap suatu polemik yang dibawa oleh tokoh tertentu atau ditulis dalam sebuah karya yang lain. Walhasil, pada pengamatan penulis, khasnya kitab-kitab yang memuat polemik panjang itulah yang menjadi salah satu punca adanya pembahagian kelompok ulama Kaum Tua dan Kaum Muda, terutamanya pada awal abad 20 Masihi, sama ada yang berlaku di Haramain mahupun di Kepulauan Melayu itu sendiri, terutama di Minangkabau. Justeru, di kawasan-kawasan yang berlaku polemik itulah, kegiatan keilmuan Islam bergerak secara dinamik dan semakin hidup di antara dua kelompok tersebut

You may also like

Recently viewed