Darul Banjari

Zafarul Amani fi Syarh Awamil al-Jurjani

$10

Author: Sheikh Ibrahim bin Masran al-Banjari

Pages: 63

Type: Paperback

Kitab ini membahaskan ilmu nahu. Ia adalah syarah atas matan al-Jurjani.

Awamil Jurjani yang juga dikenali sebagai Awamil Mi’ah masyhur dipelajari di pondok-pondok seluruh dunia. Matan ini biasanya dihafaz dan dipelajari sebelum mempelajari matan al-Jurumiyyah.

Zafarul Amani Fi Syarhi Awamil Jurjani cetakan baru ini telah disyarahkan dengan ringkas dan santai. Sesuai untuk maqam pemula. Di dalamnya turut diserta matan dan sanad dengan ijazah.

 

You may also like

Recently viewed